Om

På denna sida får du som svensk kännedom om två olika sätt att se på de invandrare som kommer till Sverige. En del hatar dem och kan inte förstå varför Sverige hela tiden måste ta emot dessa massor. De anser att Sverige inte har råd med det, och att detta bryter ned det svenska samhället. Visst kan detta vara lätt att förstå, hur fel det än är. Dock går det att se det från en annan synvinkel. Det är då att de flesta som kommer hit har stora problem i sitt hemland och av olika skäl inte kan stanna där. Här handlar det då om de människor som ser nödsituationen och försöker ta det på bästa sätt.

Du som är invandrare, eller blatte som det står i sidnamnet, ska inte se ned på detta. Här handlar det bara om ett vedertaget sätt att prata. Detta behöver inte betyda att någon ser ned på dig, utan bara ett talesätt som blivit vanligt bland både invandrare såväl som svenskar. När du tar del av informationen på denna sida, kommer du få en uppfattning om hur olika svenskar ser på dig. Du kommer också att få bra information om vad som är viktigt för dig som vill passa in i det svenska samhället. Kanske kan det vara en bra hjälp på vägen.

Vi är inte bundna till eller har någon form av anknytning till Arbetsförmedlingen på något sätt, utan är en fristående grupp vars ändamål är att öka medvetenheten bland invandrare, flyktingar, papperslösa, migranter mfl. att få en ökad förståelse för det svenska samhället, de olika grupperingar som finns, och vilka integrationsmöjligheter som finns tillgängliga för dig som är nytillkommen i Sverige.