Blatte i Sverige

Vem är det som ses som en blatte i Sverige?

För att ses som en blatte, så kommer detta för många invandrare att betyda något negativt. Detta behöver dock inte vara sant längre. Idag används även detta uttryck som något av ett smeknamn. Hur som helst är detta namn tydligen ett samlingsnamn för alla de som flyr till Sverige från Östeuropa och även andra delar av världen. Kanske är det också så att blatte mera syftar på hur en icke-svensk person beter sig. Alltså inte det land eller etnicitet denne kommer från. Här handlar det mycket om att dra alla under en kam och att alla invandrare har ett beteende som gangster. Som alla egentligen vet så är detta inte alls sant.

Så går det till att ”bli svensk”

För många kommer det naturligtvis att vara svårt att bli svenska medborgare. Detta kan ta tid och är en lagstadgad process. Alla känner ju till hur snabbt det svenska papperssamhället fungerar. Här handlar det dock inte om att bli svensk på en liten papperslapp, eller på ditt pass. Det som är mera viktigt är att bli accepterad som svensk av alla de svenskar som möter dig. Här handlar det om något väldigt svårt. Du får som invandrare helt enkelt välja mellan dina egna seder och de svenska. Detta är något du inte borde behöva göra. Ett sätt att bli svenskare är att bortse från hatet, lära sig språket och enbart umgås med de svenskar som accepterar dig som du är.

Nackdel eller fördel – när det går bra för dig

Något som kan vara ett stort problem är att komma till ett land som invandrare med pengar, eller som en mycket företagsam flykting. Du som själv valt att flytta och kommit hit med ett större kapital, blir oftast placerad i samma fack av många svenskar. Detta kommer då att vara något som kan vara negativt för dig som det går bra för. Här är det många invandrare som öppnar små restauranger som säljer kebab, pizza och annan utländsk mat. Visst är det positivt att det gått bra för dig. Det förunderliga är att svensken verkligen gillar och äter din mat, samtidigt som denne går bakom ryggen på dig och är avundsjuk.

Idéer till bra hjälp för invandrare i Sverige

Genom tiderna är det många som haft idéer om hur det ska gå till att hjälpa invandrare och flyktingar så att du accepteras bättre och passar in i samhället. En del har fungerat bra medan andra inte alls haft någon positiv effekt. Hur som helst handlar det om att sprida information och att motverka den rädsla som finns hos många i det svenska samhället. Här kommer då sidor som denna samt mycket information i de alltmer populära sociala media som finns att hjälpa.