Migrationssituationen i Sverige

Att vara annorlunda i ett nytt land

Tänk dig själv som svensk att behöva fly ditt land, eller att helt enkelt välja att flytta. Vilket val som än görs, så kommer du till ett främmande land. Du kommer förmodligen att se annorlunda ut, tala ett främmande språk samt även vara den som gör saker på ett annat sätt. Detta kallas för att komma från en annan kultur. Det kommer också att betyda att alla ser dig. Du kommer att verka konstig och annorlunda i deras ögon. En del kommer göra valet att välkomna dig och hjälpa dig på din väg att anpassa dig till det nya samhälle du ska leva ditt liv i. Andra kommer att se dig som en svulst och en utböling, som när din sort tidigare kommit, bara ställer till med problem.

Ja, antingen kommer det att vara så att du känner igen ditt sätt att tänka och din inställning till de som av olika anledningar kommer till Sverige. Alternativt kommer du att vara en av de som befinner dig i denna situation. På denna sida koncentreras det då till att hantera de problem som uppkommer för flyktingar och de som flyttar till Sverige av andra orsaker. Det första stora problemet är att de alla oftast blir dragna under en kam. Här räknas alla automatiskt som flyktingar, vilka då anses belasta samhället enligt alla de som inte ser positivt på detta. I detta läge finns det naturligtvis två olika och stora vinklar att se detta från.

När människor ser blatten som en vanlig person

Jovisst, det är inte för inget som denna sida kallas för blatteförmedlingen. Här handlar det om blattar som kommer till Sverige. Detta ord och smeknamn är numera inte så farligt att använda. Detta är faktiskt något som de kallar sig själva vid många tillfällen. Hur det nu ligger till med detta så kommer alla de som ser dessa flyktingar eller invandrare som medmänniskor, att vara de som anses vara antingen idioter eller bra medborgare i samhället. Hur du väljer att se det som svensk är naturligtvis upp till dig. Du kommer dock att vara den som kan hjälpa de som vill integreras i samhälle, genom att vara deras vän. Det du får tillbaka är just en vän, så också lär dig mycket om en kultur som du kanske inte kände till mycket om.

De som inte alls gillar den strida strömmen med invandrare

Av den andra sidan kommer du som är invandrare i Sverige att vara hatad. Detta oavsett om du inte är flykting. Här kommer du direkt att hamna i samma fack och enbart anses vara den som bidrar till att öka brottsligheten samt sänka den svenska ekonomin. Du kommer då att bli måltavla för allt som handlar om att det går dåligt för Sverige, samt att svensken får mindre pengar i plånboken. Detta leder då till två olika läger i det svenska samhället. Till och med händer det att dessa två svenska grupperingar slåss med varandra rörande ett utomstående problem. Otroligt men sant. Välkommen till Sverige.

Så gör du livet bättre som blatte i Sverige

Precis som när en svensk person besöker eller flyttar till ditt hemland, så måste denne anpassa sig till seder och bruk som är accepterade där. Detta måste naturligtvis du också göra. Här handlar det inte om att du måste börja hälsa på dina landsmän, på samma sätt som svenskar gör. Inte heller handlar det om att du måste avstå från din religion eller mat. De seder och bruk du är van vid kommer fortfarande att kunna brukas i ditt hem tillsammans med din familj och vänner. Här gäller det på det stora och breda planet. Det gäller i första hand att lära sig och sätta sig in i språket och den svenska kulturen. Detta betyder att du får det enklare att bli accepterad och får bättre chanser i det svenska arbetslivet. Detta och några andra små förändringar kommer göra att den stora massan accepterar dig.