Integrationen – Hjälpen du får som invandrare

Olika myndigheter och hjälp för flyktingar i Sverige

Det första som brukar hända flyktingar när de kommer till Sverige är en naturlig gränskontroll, såvida de inte tar sig in i landet den illegala vägen. Om detta sker kommer det att istället ge de som anländer en sämre chans till hjälp. Som ett andra steg i att integrera flyktingar i det svenska samhället så kommer de för det mesta till så kallade flyktingläger. Härifrån bestäms det sedan om det finns fog för att få stanna i Sverige. Efter att ett godkännande göras, så kommer sedan sociala myndigheter och kommuner samt staten att vara de som hjälper alla dessa människor till rätta.

Den långsamma vägen in i Sverige

Vägen in i det svenska samhället kan för många vara mycket lång. Här kan det handla om olika långa perioder beroende på olika etniska människors situation i hemlandet eller det land de flyr från. I mångt och mycket är detta bara början på resan in i Sverige. Den stora resan börjar faktiskt när en människa accepterats och godkänts med ett uppehållstillstånd i Sverige. När detta skett handlar det sedan om att gå den långa vägen för att lära sig ett nytt språk och vara den som kan leva ett bra liv i detta land. Olika människor lär sig olika fort. Det värsta är när grupperingar bildas i samhället, där de flyktingar som kommer hit kan leva utan att integrera sig själva på de sätt som krävs.

Skola och undervisning för invandrare

Något som är det viktigaste av allt är att lära sig det svenska språket, samt hur detta land är uppbyggt och fungerar. I det fallet handlar det då om att kunna kommunicera och förstå de lagar och regler som gäller. Här finns det då massor av olika utbildningar som för det mesta ges helt gratis till alla invandrare som kommer till Sverige. Det handlar då om svenska för invandrare som det absolut viktigaste. Detta kommer att vara det som gör att du som kommer hit får mycket större chanser att söka samt få ett arbete i detta land.

Är din utbildning erkänd i Sverige?

Något som också kan vara ett stort problem för många flyktingar och invandrare som kommer till Sverige är deras utbildning från hemlandet. I mångt och mycket så säger regler och lagar att de utbildningar som finns inom EU, ska vara accepterade även i Sverige. Nu kommer detta dock inte att vara det stora problemet, utan detta ligger i de som kommer från andra mera underutvecklade länder. Då spelar det egentligen inte någon roll hur välutbildad du varit i ditt hemland. Din utbildning håller inte måttet i Sverige, vilket då betyder att du måste omskola dig eller vara den som läser något som kallas påbyggnadskurser.

Denna situation, att invandrares utbildning inte accepteras rakt av i Sverige, gör att många invandrare jobbar på arbeten som är långt under deras kompetensnivå. Det är många invandrare med hög utbildning som jobbar på yrkesområden som inte kräver utbildning,  exempelvis inom lager, butiksbiträden och personliga assistenter. Å ena sidan är det bra att högutbildade invandrare kan komma in i arbetsmarknaden via dessa lite enklare jobb. Å andra sidan så konkurrerar de välutbildade invandrarna kanske bort personer som saknar utbildning, som jobbet skulle passa bättre för.