Hatet mot invandrare

De gånger då namnet blatte härstammar från hat

Som vi tidigare diskuterat så kan den något tvivelaktiga benämningen “blatte” vara både en typ av smeknamn eller rent öknamn menat att dehumanisera dig som invandrare av olika hatgrupper. I de fall då blatte används som ett verktyg för att trycka ned dig som invandrare så är det sällan det handlar om rent, gränslöst hat, utan snarare ett rop som härstammar på en större oro, till och med rädsla, från den som beslutar sig att använda okvädningsord med främlingsfientliga rötter. En sak leder dessvärre till en annan, och i slutändan blir blatte till slut ett ord sprunget ur grupptryck och den kollektiva rädslan som finns i de svenskar som räds den, enligt deras ord, “utländska anstormningen” som skett i samband med de nyliga migrationsströmningarna. Detta grupptryck är inget att fnysa åt, då den hjälp till att förvärra relationen mellan invandrare och svenskfödda i framförallt invandrartäta platser i Sverige, som sedan tidigare haft problem med integrationen av olika kulturgrupper.

Handlar det om hat eller avundsjuka?

Handlar främlingsfientligheten egentligen om hat, eller är det en udda typ av avundsjuka som manifesteras bland arga svenskfödda? Tja, det kan diskuteras. Synar man de högerextrema falanger som sedan tidigare haft ett relativt starkt fotfäste i periferin av det svenska samhället, så kan det argumenteras att de drivs av lika delar hat och rädsla, som eggas på av det tidigare nämnda grupptrycket. Den hätska stämningen spiller ofta över och har på senare tid ökat lavinartat då upplevda problem lagts på varandra och skapat en okontrollerbar våg av raseri och xenofobi.

Det skall också nämnas att det börjat växa en form av främlingsfientlighet, eller snarare aktsamhet, bland olika grupperingar i Sverige – såsom partier, och enskilda individer i publika roller. I detta fallet handlar det snarare om en rädsla inför det okända, en slags skräck över att de skeenden som skapat den senaste tillströmningen av migranter skulle omkullkasta det svenska samhället och kanske föra med sig obekväma scenarion allt eftersom. Ett typiskt exempel är argumentet att invandrare tar jobb från svenskfödda – kommer jag som är född och uppvuxen här i Sverige bli utkonkurrerad av en invandrare som både är billigare och mer sugen på att jobba än vad jag är?

Olika faktorer som framkallar hatet mot invandrare

Det finns många anledningar till varför det fostras hat mot invandrare, och oftast är dessa faktorer framkallade av komplexa förutsättningar, omständigheter och intressen från de rörelser som är inblandade i att elda på och sprida föraktet mot migranter och icke-svenskfödda.

En vanlig klagan är ett ställningstagande i stil med “det räcker nu”. Sverige, anser de grupperingar som är emot flyktingar och invandrare, har tagit in sin beskärda del och klarar inte av mer. De menar att den svenska ekonomin urholkas. Visserligen ligger det en sanning i att ekonomin belastas av ett ökat antal migranter söker sig till Sverige, men varför hatet, föraktet och den generella kritiken i stort riktas mot den utsatta parten i detta – flyktingarna och migranterna – och inte det svenska systemet som tillåter detta upplevda problem att fortskrida, finns det ingen vidare förklaring till. Det största problemet som skapar mest friktion står dock ganska klart – det är den misslyckade integrationsplanen från högre instanser, som att många nyanlända placeras i redan invandrartäta orter, som i sin tur blir till veritabla ghetton.

Som invandrare gör du valet att bortse från hatet

Att vara flykting eller invandrare i Sverige fungerar nog ganska så bra för de flesta. Det skall dock inte stickas under stol med att främlingsfientligheten som riktas mot just invandrare och flyktingar är ett stort problem. Det finns anledningar till varför det är så, även om det inte är någon ursäkt värd namnet. Vad du som flykting därför behöver göra, är att acceptera att det dessvärre inte alltid kommer vara en dans på rosor, men att du fortfarande bör göra så gott du kan för att assimilera och ta till dig Sverige som ditt nya hemland. Du bör, med andra ord, göra ditt yttersta för att förbise det hat och slentrianmässiga förakt som säkerligen kommer riktas mot dig och fokusera på de nya möjligheter och fantastiska upplevelser som du kommer erfara som ny medborgare i det svenska samhället.