Om Blatteförmedlingen

På denna sida får du som svensk kännedom om två olika sätt att se på de invandrare som kommer till Sverige. En del hatar dem och kan inte förstå varför Sverige hela tiden måste ta emot dessa massor. De anser att Sverige inte har råd med det, och att detta bryter ned det svenska samhället. Visst kan detta vara lätt att förstå. Dock går det att se det från en annan synvinkel. Det är då att de flesta som kommer hit har stora problem i sitt hemland och av olika skäl inte kan stanna där. Här handlar det då om de människor som ser nödsituationen och försöker ta det på bästa sätt.

Du som är invandrare, eller blatte som det står i sidnamnet, ska inte se ned på detta. Här handlar det bara om ett vedertaget sätt att prata. Detta behöver inte betyda att någon ser ned på dig, utan bara ett talesätt som blivit vanligt bland er själva. När du tar del av informationen på denna sida, kommer du få en uppfattning om hur olika svenskar ser på dig. Du kommer också att få bra information om vad som är viktigt för dig som vill passa in i det svenska samhället. Kanske kan det vara en bra hjälp på vägen.